Trang chủ
Code Hoài Niệm

CODE HOÀI NIỆM

 

  • Code Like Share

Điều kiện: Tương tác trở thành Like Share và comment theo hướng dẫn trên viết trên Fanpage

Nhận code: Quý nhân sĩ đạt điều kiện vui lòng inbox Fanpage nhận code

Nhận thưởng:

Bước 1: Nhập code theo hướng dẫn

Bước 2: Đăng nhập vào game mở Cẩm Nang Đại Sự Kiện chọn "Code Like Share" nhận thưởng

 

  • Vật phẩm liên quan
Hình ảnh minh họa Ghi Chú


Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Vị trí: Trong hành trang(F4) khi tạo nhân vật

- Chức năng: 

  • Hỗ trợ nhập và nhận thưởng code
  • Hỗ trợ tham gia và nhận thưởng sự kiện

 

  • Phần thưởng
Vật phẩm (khóa)
6 Tu chân yếu quyết
10 Tiểu nhân sâm
2 Quân công chương

 

 

 

  • Code fan cứng

Điều kiện: Tương tác trở thành Fan Cứng trên Fanpage

Nhận code: Quý nhân sĩ đạt điều kiện vui lòng inbox Fanpage nhận code

Nhận thưởng:

Bước 1: Nhập code theo hướng dẫn

Bước 2: Đăng nhập vào game mở Cẩm Nang Đại Sự Kiện chọn "Code Fan Cứng" nhận thưởng

Lưu Ý:

Code Fan Cứng được reset vào đầu tháng (sẽ có thông báo trên Fanpage)

Phát hiện Rao Bán Code sẽ Ban Vĩnh Viễn, A/E thấy ai rao thì inbox Fanpage.

 

  • Vật phẩm liên quan
Hình ảnh minh họa Ghi Chú


Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Vị trí: Trong hành trang(F4) khi tạo nhân vật

- Chức năng: 

  • Hỗ trợ nhập và nhận thưởng code
  • Hỗ trợ tham gia và nhận thưởng sự kiện

 

  • Phần thưởng
Vật phẩm (khóa)
6 Đại nhân sâm
8 Bát nhã lớn
8 Bát nhã nhỏ
2 Quân công đại
1 thú cưỡi Linh Nghê (7 ngày)